wiel

De belangrijkste stappen

Zie hier de belangrijke fasen van de restauratie om het wiel in deze nieuwe vitrine en op een nieuwe sokkel voor te stellen.

1.    Het wiel werd in reserve gehouden en werd alleen op tijdelijke tentoonstellingen aan het publiek getoond.

2.    De restauratie van het wiel wordt extern uitgevoerd door het atelier van de Federatie van Archeologen van Wallonië. Het werk van de restauratrices maakte het mogelijk om de collages en oude lijmsporen te verwijderen. De verschillende elementen waaruit het bestaat (naaf, spaken, velg en omsnoeringsfragmenten) zijn op hun beurt verstevigd.

3.    Terugkeer van de verschillende wielelementen naar het museum. Terwijl ze wachten om weer in elkaar te worden gezet en gelijmd, worden ze rustig nagetekend. Deze metingen maken het mogelijk om de studie van het wiel te documenteren.

4.    Verschillende mogelijkheden om te hermonteren worden overwogen. Elke spaak wordt gepast in de nissen van de wielnaaf totdat elk een geschikte plaats vindt. Vervolgens wordt deze methodiek toegepast op de velg- en omsnoeringsfragmenten. Wanneer de plaatsing van de elementen is gecontroleerd, worden sommige op de naaf gelijmd. De anderen zullen op de algemene ondersteuning van het wiel moeten worden bevestigd.

Deze laatste zal in plexiglas zijn, om zo discreet mogelijk te zijn.

5.    De sokkel in plexiglas is aangekomen! Dit is het moment om het wiel te positioneren en in de uitstalkast te plaatsen. Deze stap is erg gevoelig aangezien de naaf eraan moet worden bevestigd en vervolgens de andere elementen moeten worden ingebracht en ondersteund door plexiglassteunen.

Spring naar de inhoud