Hedendaagse période

De nieuwste tijden & een eigen tijd worden gekenmerkt door de industriële revolutie die de plattelandsvlucht versnelt en de demografie van de steden vergroot.  In de tweede helft van de 19e eeuw werden de stedelijke vestingwerken ontmanteld om de ontwikkeling van...

Moderne tijden

De nieuwe tijden worden gekenmerkt door de ontwikkeling van een pre-industriële activiteit die mogelijk werd gemaakt door de overvloed aan grondstoffen. De stad bleef een plaats van handel en commercie, beschermd door haar middeleeuwse muren. De krijgskunst onderging...

Tweede Middeleeuwen

De hoge middeleeuwen waren een tijd van vernieuwing en creatie. De modernestad ontstaat (verstening van gebouwen, vestingwerken, kerken). Het wordt de plaats van de macht (burgerlijk, wereldlijk, kerkelijk) door haar economische, financiële, juridische en...

Vroege Middeleeuwen

De vroege middeleeuwen werden gekenmerkt door de verdeling van het grondgebied in bisdommen, maar ook door een dynamische economie. Dit werd mogelijk gemaakt door vloeiend verkeer, zowel over de rivier (ontwikkelde oevers en aanlegsteigers) als over land (wegen en...

Merovingische période

De Merovingische periode was de overgang van de Oudheid naar de Middeleeuwen, toen de Gallo-Romeinse traditie, de Germaanse cultuur en het christendom werden gecombineerd. Door de ontwrichting van het Romeinse Rijk en de vestiging van Germaanse stammen in Gallië...

Romeinse période

De Romeinse periode wordt gekenmerkt door de verspreiding van de Romeinse cultuur en het voortbestaan van Gallische tradities. De Pax Romana werd ingesteld en bevorderde de ontwikkeling van wegen en verstedelijking met de oprichting van steden, dorpen, landelijke...
Spring naar de inhoud