Het Paleolithicum is de langste periode op onze tijdlijn.

Het Paleolithicum, vroeger bekend als de oude steentijd , wordt gekenmerkt door een op roofbouw gebaseerde economie en een nomadische levenswijze, waarin mensen jagers en plukkers waren. In symbiose met hun omgeving, ondanks een klimaat gekenmerkt door zeer koude fasen, had de mens een levenswijze die in België, vanaf het Midden-Paleolithicum, goed gedefinieerd begint te worden.

  • Huisvesting: kampen met lichte structuren in grotingangen, schuilplaatsen in de rotsen, plaatsen in de open lucht.
  • Materiaalkenmerken: gesneden gereedschap van vuursteen, bot of gewei.
  • Voeding: vleesdieet, jacht, visvangst, schelpdieren, verzamelen. Uit het Midden- en Boven-Paleolithicum: de uitvinding van de boog en de speerwerper omaakte de jacht over lange afstanden mogelijk.
  • Kleding: genaaide dierenhuiden, gekleurde vlakken, decoratieve schelpen.
  • Extra info: domesticatie van de hond tijdens de Aurignaciaanse periode (vanaf 40.000 jaar geleden)

 

Het Mesolithicum markeert een belangrijke overgang, de economie blijft gebaseerd op predatie maar de mens moet zich aanpassen aan belangrijke milieuveranderingen en een gematigd klimaat.

Spring naar de inhoud