In de Romeinse samenleving konden kinderen door te spelen plezier maken, hun persoonlijkheid ontwikkelen en zich voorbereiden op hun toekomstige rol als burger.

De eerste spelletjes die bij de geboorte worden aangeboden zijn rammelaars om de baby af te leiden en zijn energie te kanaliseren. Hun menselijke of zoömorfe vorm heeft een symbolische en beschermende functie.

Meisjes en jongens verbeteren samen hun vaardigheden door te spelen met miniatuurreplica’s van karren, boten of dieren, door hoepels te duwen, door te tollen, dobbelstenen, kneukels, noten (gelijk aan onze knikkerspelen) of ballen te spelen.

enfance

Sarcofaag met kinderen die met noten spelen © Vaticaanse Musea

Detail van een bas-reliëf fragment van met een bal spelende jonge meisjes © Musée du Louvre

Vanaf de leeftijd van 6/7 jaar leren jongens door middel van strategiespelletjes over hun toekomstige beroep en het leven in de maatschappij.

Bessen dobbelstenen, gevonden in Pommeroeul, Coll. Fédération Wallonie-Bruxelles © KIK-IRPA

Meisjes maken kennis met hun toekomstige leven als echtgenote en moeder door met poppen te spelen. Het meisje en haar pop worden aangeduid met dezelfde Latijnse term: pop.

Gearticuleerde ivoren pop © Musée du Louvre

Het Romeinse schoolsysteem is verdeeld in drie niveaus.

  • De lagere school ontvangt jongens en meisjes vanaf 7 jaar. Zij leren lezen, schrijven en rekenen onder de instructie van hun magister.
  • De middelbare school is gereserveerd voor kinderen uit bevoorrechte milieus. Vanaf de leeftijd van 11/12 jaar verdiepen zij hun kennis van grammatica en auteurs met de grammaticus.
  • Hoger onderwijs stelt tieners in staat hun redenaarstalent te verbeteren. Tot de leeftijd van 18 jaar bereiden de studenten zich met de hulp van de “retoricus” voor op een toekomstige loopbaan als hoge ambtenaar, advocaat of politicus.

Stenen bas-reliëf van de school. De magister staat in het midden, omringd door twee studenten. Een derde student staat op het punt binnen te komen met zijn wastabletten. Rheinisches Landesmuseum, Trier

Spring naar de inhoud