De vereniging “Parcs & Jardins de Wallonie” (Parken en Tuinen in Wallonië) heeft tot doel park- en tuinbeheerders te helpen om een hoog kwaliteitsniveau te behouden, en tegelijkertijd de specifieke kenmerken van elke site te vrijwaren en te verbeteren. De vereniging wil ook een gedifferentieerd beheer bevorderen, en een netwerk van professionals in de sector opzetten om het onderhoud, de promotie, en het beheer van sites te verbeteren door middel van uitwisselingen, bijeenkomsten en training.

Een belangrijk aspect van hun actie is de toekenning van het label “Jardin Remarquable” (Merkwaardige Tuin), gelanceerd door het Franse Ministerie van Cultuur in 2004, en dat zich als doel stelt parken en tuinen te promoten vanwege hun culturele, esthetische, historische of botanische waarde. Dit label wordt toegekend op basis van veeleisende kwaliteitscriteria, zoals de ruimtelijke ordening, de integratie in de site, de aanwezigheid van opmerkelijke elementen, het botanisch en historisch belang, de ontvangst van het publiek, en het respect voor het milieu.

In Wallonië is de vzw “Parcs & Jardins de Wallonie”, dankzij een jury van deskundigen die voor de gelegenheid is samengesteld, verantwoordelijk voor de toekenning van dit label. Gelabelde parken kunnen dan lid worden van de “Association of Friends of European Remarkable Gardens” (AAJRE) en genieten daardoor van een internationale bekendheid. De vereniging stimuleert de uitbouw van dit netwerk en de voortdurende bevordering van de kwaliteit in het beheer van groene ruimtes door eigenaars van voor het publiek toegankelijke parken/tuinen uit te nodigen om zich kenbaar te maken.

Wallonië telt momenteel 19 Merkwaardige Tuinen. Ga naar de website www.pajawa.be. om meer hierover te vernemen.

Les sources
Jardin en vert et pour tous
Spring naar de inhoud