Romeinse période

De Romeinse periode wordt gekenmerkt door de verspreiding van de Romeinse cultuur en het voortbestaan van Gallische tradities. De Pax Romana werd ingesteld en bevorderde de ontwikkeling van wegen en verstedelijking met de oprichting van steden, dorpen, landelijke...

De leeftijden van metalen

De metaaltijdperken omvatten twee hoofdperioden: de bronstijd en de ijzertijd. Samen met het Chalcolithicum (kopertijd) worden ze vaak gegroepeerd onder de term “Protohistorie”. Al deze namen getuigen van het culturele, commerciële en politieke belang van...

Het Neolithicum

Het neolithicum, ook bekend als de “neolithische revolutie” (en vroeger de jonge of nieuwe  steentijd), wordt gekenmerkt door de sedentarisatie van de mens. Hij veranderde van een jager-fokker in een boer-fokker.  Zijn invloed op de flora en fauna...

Het Paleolithicum

Het Paleolithicum is de langste periode op onze tijdlijn. Het Paleolithicum, vroeger bekend als de oude steentijd , wordt gekenmerkt door een op roofbouw gebaseerde economie en een nomadische levenswijze, waarin mensen jagers en plukkers waren. In symbiose met hun...

Geografische routebeschrijving

Deze route neemt u mee op ontdekking via de kaart van Picardisch Wallonië. Welke steden hebben de afgelopen jaren resten opgeleverd? Laten we samen uitzoeken of jouw stad daar bij...
Skip to content